Tên / Số / ký hiệu : Thông tư Số: 39/2018/TT-BYT
Về việc / trích yếu

Tải Thông tư Thông tư 39_2018_TT_BYT tại đây.

Tải Phụ lục1_Thông tư 39_2018_TT_BYT (thay thế Thông tư 15 theo lương 1390)

Tải Phụ lục2_Thông tư 39_2018_TT_BYT (thay thế Thông tư 15 theo lương 1390)

Tải Phụ lục 3_Thông tư 39_2018_TT_BYT (thay thế Thông tư 15 theo lương 1390)

Tải Phụ lục 4_Thông tư 39_2018_TT_BYT (thay thế Thông tư 15 theo lương 1390)

Ngày ban hành 30/11/2018
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị / phòng ban Khác
Lĩnh vực Khám - Chữa Bệnh
Người ký duyệt Thứ Trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Trường Sơn
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Y tế
Tải về Đã xem : 5580