Tên / Số / ký hiệu : Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế
Về việc / trích yếu

 1) Tải Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế tại đây.

 2) Tải Phụ lục I - Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế tại đây.

 3) Tải Phụ lục II - Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế tại đây.

 4) Tải Phụ lục III - Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế tại đây.

 5) Tải Phụ lục IV - Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế tại đây.

Ngày ban hành 05/7/2019
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị / phòng ban Khác
Lĩnh vực Khám - Chữa Bệnh
Người ký duyệt Thứ Trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Trường Sơn
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Y tế
Tải về Đã xem : 18840