Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quyết đinh số: 4946/QĐ-BYT 26/11/2020

Tải Quyết đinh số: 4946/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn sàng lọc và can thiệp giảm tác hại cho người có nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu và tại cộng đồng” tại đây.

Tải về
Quyết định số: 98/QĐ-BV 08/01/2019

Tải về
Kế hoạch số:5209/KH-BV 28/12/2018

Tải Kế hoạch triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" năm 2019 tại đây.

Tải về
Kế hoạch số:5201/KH-BV 28/12/2018

Kế hoạch thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Tải về
Kế hoạch số 1902/KHKT-BV 13/06/2018

Tải về
Kế hoạch số 1901/KH-BV 13/06/2018 Tải về
Quyết định số 1602/QĐ-BV 31/05/2018 Tải về
Quyết đinh Số: 859/QĐ-BV 30/03/2018

Ban hành Danh mục mã hóa giường bệnh theo quy định của Bộ Y tế tại các khoa lâm sàng trực thuộc Bệnh viện

Tải về
Quyết đinh Số: 858/QĐ-BV 30/03/2018

Ban hành Quy trình quản lý viện phí ngoại trú của người bệnh thuộc đối tượng viện phí có xử trí nhập viện

Tải về
Quyết đinh Số: 329/QĐ-BV 06/02/2018

Về việc Ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử của Bệnh viện

Tải về