Phòng Tổ chức Cán bộ

Bấm để in

Địa chỉ: 106 Nguyễn Huệ - Quy Nhơn - Bình Định 
Điện thoại: 0256.3820998 


1. Lãnh đạo:

 

Trưởng phòng
BS.CKII Tôn Thất Quỳnh Út  

Phó trưởng phòng
Ths Phạm Thị Bích Lam

Phó trưởng phòng

TS.BS Phan Xuân Cảnh


2. Lịch sử:
Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:
Từ năm 1975 đến 1976 Trưởng phòng Ông Đặng Công Minh
Từ năm 1976 đến 1982 Trưởng phòng Bà Phạm Thị Bích Ngọc
Từ năm 1982 đến 1989 Trưởng phòng Ông Ngyễn Hồng Vân
Từ năm 1989 đến 1997 Trưởng phòng Bà Lưu Mai
Từ năm 1996 đến 1997 Phó phòng Nguyễn Thị Tuyết Mai
Từ năm 1997 đến 1998

Phụ trách phòng
(Phân công của Giám đốc BV)

BS.Đỗ Văn Mười
  Phó phòng Nguyễn Thị Tuyết Mai
Từ năm 1998 đến 2007 Phó Trưởng phòng phụ trách BS.CKI Phan Lâm Phùng
  Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Tuyết Mai
Từ năm 2007 đến T6/2013 Trưởng phòng BS.CKI Phan Lâm Phùng
  Phó trưởng phòng CN Phạm Xuân Thủy
Từ năm 2013 đến 2019 Trưởng phòng BS.CKI Phan Lâm Phùng
  Phó trưởng phòng CN Phạm Xuân Thủy
  Phó trưởng phòng CN Phan Thị Thanh Hoa
Từ T6/2019 đến T6/2020 Trưởng phòng BS.CKI Phan Lâm Phùng
Từ T7/2020 đến T4/2021 Phó Trưởng phòng phụ trách BS.CKII Tôn Thất Quỳnh Út
Từ ngày 29/4/2021 đến nay Trưởng phòng BS.CKII Tôn Thất Quỳnh Út
Từ ngày 01/7/2022 đến nay Phó trưởng phòng CN Phạm Thị Bích Lam
Từ ngày 09/11/2023 đến nay Phó trưởng phòng TS.BS Phan Xuân Cảnh

 

3. Tổ chức nhân sự:
- Tổng số: 10 viên chức
- Trong đó:
+ Tiến sĩ: 01
+ Bác sĩ CK II: 01
+ Thạc sỹ: 01
+ Đại học: 07

     

Tập thể Phòng Tổ chức cán bộ

4. Nhiệm vụ chức năng:
- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đề xuất tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt, tổ chức thực hiện.
- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên trong Bệnh viện.
- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị,

..., văn hóa, ngoại ngữ,... để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
- Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giúp đỡ.


5. Thành tích
5.1. Kết quả hoạt động:
- Trong suốt quá trình hoạt động, phát triển và trưởng thành, phòng TCCB là 1 khối đoàn kết thống nhất, điều đó giúp cho phòng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
- Đã có nhiều sáng kiến cải tiến trong công tác: Xây dựng được phương pháp quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức khoa học.
- Quản lý công tác Tổ chức cán bộ (hồ sơ, nhân lực, khen thưởng, kỷ luật, nang lương, đào tạo...) trên máy vi tính, vì vậy đã tinh giảm được biên chế của phòng mà chất lượng công tác tốt lên.
- Đã hoàn thành tốt công tác lập sổ BHXH cho toàn thể cán bộ, viên chức Bệnh viện kể cả nhân viên hợp đồng lao động, được BHXH tỉnh đánh giá cao.
- Giải quyết tốt mọi chế độ chính sách Nhà nước đối với cán bộ, viên chức của Bệnh viện như: Nghỉ hưu, ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ, phụ cấp đặc thù nghề, tăng lương cho cán bộ, viên chức đúng kỳ hạn….
- Tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng các Quy chế, Quy trình như: Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ, Quy trình tuyển chọn hợp đồng lao động; Quy trình bổ nhiệm cán bộ, quy trình đào tạo… đã góp phần động viên kịp thời cán bộ, viên chức, nhân viên tạo khí thế hăng say, nhiệt tình trong công tác.
- Đề xuất các cấp  xét tuyển viên chức theo đúng các quy định của nhà nước nên đã tuyển chọn đúng những cán bộ có năng lực và không có kiện tụng, thắc mắc.
- Tham mưu cho Đảng ủy - Ban giám đốc Bệnh viện về công tác dự nguồn cán bộ và bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo khoa, phòng có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt đảm bảo đội ngũ kế cận vững mạnh không bị hẫng hụt.
- Đào tạo các cán bộ có chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, nắm vững các kỹ thuật tiên tiến nhằm đáp ứng yêu cầu của Bệnh viện trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.


5.2. Thành tích thi đua của Phòng:
Kể từ khi được thành lập đến nay, phòng Tổ chức cán bộ liên tục là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua trong toàn Bệnh viện.

+ Khen thưởng tập thể:
- Tập thể lao động xuất sắc năm 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
- UBND tặng bằng khen năm 2001, 2003, 2004, 2007

+ Cá nhân:
1. Bác sĩ Phan Lâm Phùng:
- CSTĐ cấp tỉnh năm 2003
- Bộ Y tế tặng bằng khen năm 2004
- UBND tặng bằng khen năm 2007

2. Cử nhân Phạm Xuân Thủy: UBND tặng bằng khen năm 2008