Phòng Hành chính quản trị

Bấm để in

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
Địa chỉ: 106 Nguyễn Huệ – Quy Nhơn – Bình Định
Điện thoại: 0256.3824401

1. Lãnh đạo

Trưởng phòng 
ThSPhan Văn Ngọc
 
Phó trưởng phòng
KsTrần Minh Sơn

 

Phó trưởng phòng
Ths. Nguyễn Thị Kiều

 

2. Cơ cấu tổ chức nhân sự và công việc
2.1. Cơ cấu nhân sự: 
a) Nhân lực hiện tại 68 nhân viên;
b) 01 Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng;
c) Các tổ, bộ phận làm việc, gồm:
1. Tổ văn phòng: 09 nhân viên
2. Tổ Ô tô: 06 nhân viên.
3. Tổ bảo vệ: 16 nhân viên.
4. Tổ Mộc nề: 06 nhân viên.
5. Tổ Điện nước: 08 nhân viên.
6. Tổ giữ xe bệnh nhân và nhân viên: 19 nhân viên.
7. Tổ Nhà trọ: 02 nhân viên.       


2.2. Tổ chức công việc.
a) Hành chính, công văn đi, đến, lưu trữ hồ sơ và tổ chức hội họp, hội nghị;
b) Cung ứng vật tư thông dụng, công cụ dụng cụ, BHLĐ và khác…các khoa phòng làm việc;
c) Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hạ tầng nhà cửa, hệ thống cống thoát và vườn hoa cây cảnh;
d) Quản lý và sửa chữa hệ thống Điện, nước;
đ) Bảo vệ an ninh trật tự;
e) Quản lý và sử dụng phương tiện vận chuyển của bệnh viện;
f) Tổ chức quản lý nhà cửa, kho tàng, sơ đồ mặt bằng đất bệnh viện, thang máy, máy phát điện, quạt các loại … và khác;
h) Các bộ phận dịch vụ (giữ xe, nhà trọ)


3. Nhiệm vụ chức năng
3.1. Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, Phòng HCQT lập kế hoạch công tác của phòng trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
3.2. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng qui định về tài chính.
3.3. Tổ chức quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo qui định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.
3.4. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.
3.5. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.
3.6. Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.
3.7. Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện; Điều động xe đi công tác và cấp cứu theo qui định.
3.8. Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy móc thông dụng theo kế hoạch.
3.9. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện cho khoa, phòng sử dụng.
3.10. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh: Vườn hoa, cây cảnh, hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ kiểm tra vệ sinh chung trong toàn bệnh viện.
3.11. Đảm bảo công tác trật tự trị an chung trong toàn bệnh viện. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong toàn bệnh viện.
3.12. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật tư, vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc bệnh viện.
3.13. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống lãng phí, tham ô.
3.14. Định kỳ báo cáo Giám đốc về việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để Giám đốc xét duyệt quyết định việc  khen thưởng, kỷ luật.


4. Kết quả hoạt động        
Vì mục tiêu phát triển bệnh viện ngày càng quy mô và vững mạnh toàn diện trên nhiều lĩnh vực công tác, phòng HCQT luôn đoàn kết luôn nổ lực tối đa khả năng làm việc cùng góp phần quá trình bệnh viện;  
Dưới sự Lãnh đạo trực tiếp của Ban giám đốc bệnh viện, phòng HCQT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Cụ thể một số lĩnh vực công tác sau:
- Công tác xây dựng cơ bản, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng;
- Công tác quản lý và đảm bảo an toàn kỹ thuật điện, nước sử dụng tại bệnh viện;
- Công tác cung ứng vật tư, thiết bị thông dụng sử dụng tại các khoa phòng;
- Công tác an ninh trật tự đơn vị;
- Công tác văn phòng và tổ chức hội nghị, hội họp tại đơn vị;
- Công tác đảm bảo vườn hoa luôn sạch đẹp.