Phòng Công tác Xã hội

Bấm để in

 1. Tổ chức:

Trưởng phòng

Ths Nguyễn Phan Thạch

Phó trưởng phòng - Ths. Trương Thị Thu

 Tập Thể phòng:

 

 1. Lịch sử: Được thành lập ngày 27/2/2018 sau khi ban hành thông tư 43/TT-BYT về CTXH trong bệnh viện và được sự chấp thuận của Sở y tế Bình Định
 1. Tổ chức nhân sự

    Tổng số nhân viên: 13

 • Thạc sĩ YTCC: 01
 • Cử nhân điều dưỡng: 02
 • Cử nhân kinh tế: 01
 • Điều dưỡng trung học: 01
 • Lao động phổ thông: 06

    Phòng bao gồm các tổ như sau:

 • Tổ chăm sóc khách hàng
 • Tổ Công tác xã hội
 • Tổ Thông tin & truyền thông
 1. Chức năng, nhiệm vụ: Phòng CTXH là phòng chức năng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám Đốc bệnh viện; có nhiệm vụ như sau:

    - Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.

    - Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật:

      a) Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

      b) Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

      c) Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo:

      d) Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh;

      đ) Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của bệnh viện;

      e) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho nhân viên y tế và người bệnh.

    - Vận động tiếp nhận tài trợ:

    - Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.Hỗ trợ nhân viên y tế:

a) Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị;

b) Độngviên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

    - Đào tạo, bồi dưỡng:

a) Tham gia hướngdẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sởđào tạo nghề công tác xã hội;

b) Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bảnvề y tế cho người làm việc về công tác xã hội.Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng (nếu có).