Phòng Chỉ đạo tuyến

Bấm để in

Địa chỉ: Tầng 1, Khu văn phòng bệnh viện
Điện thoại: 0256.3824675
Fax: 0256.3822596
 
1. Lãnh đạo
 Phó Trưởng phòng
BS.CKII Nguyễn Quốc Tính
Phó Trưởng phòng
CN Nguyễn Thị Hoàng Dung
 Tập thể phòng Chỉ đạo tuyến

2. Lịch sử

- Là một bệnh viện tuyến cuối của tỉnh Bình Định, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định có nhiệm vụ tiếp nhận tất cả các bệnh nhân của tuyến dưới gửi đến, trong đó chủ yếu là các huyện  và các tỉnh miền Trung và Tây nguyên.
- Một trong 7 nhiệm vụ của bệnh viện là công tác chỉ đạo tuyến. Từ 4 năm qua bệnh viện đã giành sự cố gắng thích đáng cho việc giúp đỡ y tế tuyến dưới mà trọng tâm là Hoạt động chỉ đạo tuyến.
- Với mục đích chính là hướng về cộng đồng, giúp tuyến dưới nâng cao khả năng chẩn đoán, điều trị và tiến hành các hoạt động chăm sóc sức khoẻ ngay tại cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân tại khu vực miền Trung và Tây nguyên.
- Tháng 11 năm 2008, Phòng Chỉ đạo tuyến được Sở Y tế quyết định thành lập. Từ đây hoạt động chỉ đạo tuyến bước sang một giai đoạn mới, hoạt động trong một mô hình tổng hợp được điều phối bởi những kế hoạch cụ thể nhằm phát huy năng lực tổng hợp của bệnh viện để nâng cao hiệu quả công tác giúp đỡ y tế tuyến dưới. 
- Phòng Chỉ đạo tuyến là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, đóng vai trò phối hợp và điều phối các hoạt động chỉ đạo tuyến của các chuyên khoa nhằm phát huy năng lực tổng hợp của bệnh viện, giúp Ban Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ y tế tuyến dưới theo đúng qui chế chỉ đạo tuyến của Bộ Y tế.
- Trong 4 năm qua với hoạt động chỉ đạo tuyến tích cực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ tại nhiều bệnh viện tuyến dưới đã từng bước được nâng cao; Trình độ chuyên môn và kỹ thuật của tuyến dưới được cải thiện, nhiều kỹ thuật mới đã được chuyển giao tốt cho tuyến dưới; Mức độ sai lệch trong chẩn đoán được rút ngắn; Nhiều bệnh nguy hiểm, phức tạp đã có thể được chẩn đoán và xử trí ngay tại tuyến dưới -> giảm chi phí điều trị, giảm bệnh tật, tăng khả năng lao động,...
 
3. Tổ chức nhân sự
- Tổng số: 03 nhân viên
- Trong đó:      
+ Bác sỹ CKII: 01
+ Cử nhân: 01
+ Điều dưỡng: 01
 
4. Nhiệm vụ chức năng
- Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo, đào tạo lại cán bộ y tế cho các tuyến tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định hoặc tại cơ sở y tế địa phương.nhằm góp phần bổ sung cho đội ngũ cán bộ y tế cả về số lượng và chất lượng, trao đổi kinh nghiệm với tuyến dưới về chuyên môn và quản lý.
- Chuyển giao các kỹ thuật, công nghệ thích hợp cho tuyến dưới, phù hợp với năng lực và nhu cầu của từng tuyến, giúp đỡ tuyến dưới sử dụng có hiệu quả máy móc trang thiết bị y tế.
- Thông tin hai chiều về tình hình bệnh nhân tuyến dưới gửi đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.
- Tăng cường cán bộ y tế về cơ sở.
- Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực dịch tễ học lâm sàng và y xã hội học lồng ghép với hoạt động chỉ đạo tuyến.
- Tham gia các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khoẻ ban đầu.
- Phối hợp và giúp đỡ tuyến dưới trong công tác phòng chống dịch bệnh; phát hiện những vấn đề y tế cấp thiết tại địa phương, tư vấn các giải pháp và góp phần giải quyết những vấn đề đó.
- Cung cấp thông tin y học cần thiết cho tuyến dưới: các công trình nghiên cứu khoa học của bệnh viện.
- Đánh giá các hoạt động  triển khai định kỳ sơ kết, tổng kết công tác chỉ đạo tuyến.
- Hợp tác quốc tế nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trên.
 
5. Thành tích
-  Hằng năm được Sở Y tế và bệnh viện tặng giấy khen.
-  Một số cá nhân liên tục nhận được danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp ngành.