Khoa Vi sinh

Bấm để in

 
KHOA VI SINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH
Điện Thoại: 056.3820019 – 056.3822781
Email: khoavisinh_bvdkbd@yahoo.com.vn

1. BỘ MÁY LÃNH ĐẠO:
                                                            
                                                   
 ThS.BSCKII Trịnh Hồ Tình
Trưởng khoa
 
 BS.CKI Phan Thị Mỹ Hạnh
Phó trưởng khoa 

 
 
(Hình ảnh đang cập nhật) 
CN Trương Thị Ngọc Trâm
KTV Trưởng khoa
 

2. HÌNH ẢNH TẬP THỂ
     
           
 
KHEN THƯỞNG:
  • Tập thể khoa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2010, 2011, 2012.
  • Nhiều CBVC của Khoa đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bệnh viện trong nhiều năm.
       
3. TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:
- Từ năm 1985 được tách ra thành 3 khoa Huyết học Lưu Trữ máu, Khoa Hóa sinh và khoa Vi sinh.  Có nhiều chuyên gia của Newzeland đến cập nhật chuyên môn nâng cao chất lượng xét nghiệm, tài trợ thực hiện kiểm chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 15.189 (Tổ chức ủy thác VietNam Newzeland Healthtrust tài trợ) từ năm 1996 – 2007.  Là Labo duy nhất mà các chuyên gia Chống nhiễm khuẩn Newzeland đến thực hiện đề tài NCKH dưới sự giám sát và chỉ đạo của Sở Y Tế Bình Định. Đến năm 2002 - 2007,  khoa lại hoạt động chung thành khoa Xét Nghiệm.
- Từ Năm 2008 đến nay, Khoa Vi Sinh bắt đầu hoạt động riêng, có bộ máy lãnh đạo khoa, phát triển mạnh về chuyên môn  cùng với sự phát triển của bệnh viện. Thường xuyên tham gia hoạt động giám sát tính kháng thuốc của vi khuẩn của Bộ Y Tế (hoạt động ASTS), giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện . Năm 2009, khoa phát triển thêm các XN chẩn đoán sinh học phân tử bằng nguồn XHH, đem lại sự chẩn đoán toàn diện về ngành Vi sinh học tại tỉnh nhà.
- Tham gia các hoạt động kiểm chuẩn chất lượng trong và ngoài nước: Nội và ngoại KTCL (PPTC – Pacific Paramedical Training Center), Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng TP. HCM đạt kết quả cao.
 
Nhân sự: tổng số 13
 
BS Chuyên Khoa I: 03  
Cử nhân KTYH: 05                               
Kỹ thuật viên: 04  
Hộ lý: 01
 

4. CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA:
4.1. HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA:
· Tham gia phòng chống dịch bệnh, Tham gia giảng dạy, chỉ đạo tuyến chuyên ngành Vi sinh.
· Thường xuyên Giám sát vi khuẩn kháng kháng sinh, trả kết quả và lưu trữ thông tin theo WHONET 5.6 và CLSI 2012 (Clinical Laboratory Standard Institute).
· Tham gia công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.theo dự án JICA (Nhật Bản), và các dự án 02FL (Khảo sát tần suất mang kháng thể kháng siêu vi cúm AH1N1 2009 theo vùng tại miền Nam Việt Nam) lưu trữ mẫu huyết thanh của Đơn vị Nghiên Cứu Lâm Sàng Đại Học OxFord hợp tác với Bệnh Viện Nhiệt Đới TP. Hồ Chí Minh.
· Hướng dẫn các sinh viên chuyên ngành Sinh học của các trường Đại Học Quy Nhơn, Đại Học khác làm luận văn hay thực tế tốt nghiệp.
· Nuôi cấy định danh vi khuẩn hiếu khí, vi hiếu khí và nấm bằng nuôi cấy thông thường và bằng Máy cấy máu Tự Động BacT Alert.
· Huyết thanh chẩn đoán được thực hiện bằng các kỹ thuật ELISA, phản ứng ngưng kết và các test nhanh sắc ký miễn dịch.
· Labo Sinh Học Phân Tử với hệ thống máy PCR RealTime (Stratagene – Đức), máy chụp hình điện di, Định Tính và Định lượng siêu vi B, C (HBV) và Xác định genotype A, B, C, (HBV) 1, 2, 3,6 (HCV), Định tính Vi khuẩn lao (TB), Phát hiện tầm soát và định type nguy cơ của vi rút gây ung thư cổ tử cung HPV, virus Dengue và định type gây bệnh D1, D2, D3, D4; CMV, EBV, EV71, EV, Rotavirus,…

4.2. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:
- Sự đề kháng kháng sinh của các chủng VKGB phân lập được trong các bệnh phẩm tại BVBĐ qua các năm từ 1990 – 2011 (cấp bệnh viện).
- Tình trạng NKBV của 2 bệnh viện (Bồng Sơn – BV Bình Định) – phối hợp của Sở Y Tế Bình Định – Newzeland (2007 – 2009)(cấp tỉnh).
- Sự đề Kháng kháng sinh của các chủng VKGB của 10 tỉnh của Việt Nam (2012- 2014) (cấp Bộ).
- Tình hình thực hiện các XN Sinh học phân tử (PCR) tại BVBĐ (2009 – 2012).