Khoa Tai mũi họng

Bấm để in

1.Lãnh đạo khoa

Trưởng khoa

BS.CKII Nguyễn Thành Long

 
Phó trường khoa
BS.CKII Đặng Đức Đạt

Điều dưỡng trưởng khoa

CNĐD Đào Thanh Mân

 

 

Hình Tập thể  Khoa Tai Mũi Họng 

2.Nhân lực
Khoa hiện tại có 17 nhân viên:

  • Bác sĩ: 09 người, trong đó 03 BS.CK2, 05 BS.CK1, 01 BS định hướng CK.
  • Điều dưỡng: 06 điều dưỡng trung học có 01 điều dưỡng đang học cử nhân năm thứ 3.
  • Hộ lý: 02 người.

3.Chuyên môn
Khoa Tai mũi họng đã cập nhật và triển khai các kỹ thuật khám và phẫu thuật hiện đại để phục vụ bệnh nhân như khám nội soi tai, mũi xoang, họng thanh quản, đo thính lực. Phẫu thuật nội soi mũi xoang, vi phẫu thanh quản cắt u lành tính, nạo VA nội soi, cầm máu mũi nội soi, vá nhĩ nội soi. Cắt amidan gây mê, nâng xương chính mũi, nâng xoang trán sau chấn thương vùng mặt,…
Tai: mổ sào bào- thượng nhĩ, khoét chủm tiệt căn, tạo hình ống tai.

4.Khen thưởng
Tập thể khoa đạt lao động tiên tiến hàng năm.