Khoa Sản

Bấm để in

 

BSCKII. Nguyễn Thị Bích Vân Thùy

Trưởng khoa

BSCKII. Đỗ Văn Tâm BSCKII. Nguyễn Hữu Tiến
Phó trưởng khoa Phó trưởng khoa
CNHS. Nguyễn Thị Hòa Hưng
Hộ sinh Trưởng khoa