Khoa Phục hồi chức năng

Bấm để in

1. Lãnh đạo khoa:
BS.CKII Trần Thị Minh Thắm
Trưởng khoa

CN Võ Thanh Hằng
KTV trưởng khoaTẬP THỂ KHOA  PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
2. Lịch sử:
-Khoa PHCN BVĐK Tỉnh Bình Định được thành lập năm 1978, là khoa điều trị ngoại trú.
-Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ:
-1978-1980: Trần Văn Lương-BS: Trưởng khoa
-1980-2005: Nguyễn thị Tơ-YS: Trưởng khoa
-2005 đến nay: Phạm thị Phượng-BS: Trưởng khoa
3.Tổ chức nhân sự:
        Tổng số CBCC: 10 (3 nam + 7 nữ)
-BS: 02 (01BSCKI, 01 BSCKSB )
-CN VLTL: 02
- KTV trung học VLTL:06
4. Nhiệm vụ chức năng:
          -Khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng cho người bị khuyết tật, giảm chức năng và tàn tật
          -Chỉ đạo về mặt kỹ thuật hoạt động phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
5.Trang thiết bị hiện có:
-Máy phát Điện xung
-Máy phát Sóng ngắn
-Máy phát Siêu âm
-Máy kéo cột sống
-Đèn Hồng ngoại
-Phòng tập vận động