Khoa Nội Trung cao

Bấm để in

1. KHOA NỘI TRUNG CAO:

BS.CKII Nguyễn Văn Tâm

Trưởng khoa

BS.CKII Nguyễn Thị Vui

Phó Trưởng khoa

CNĐD Võ Thị Chính Bình

Điều dưỡng Trưởng khoa

 

 

 

2. HÌNH TẬP THỂ KHOA:

 

3. TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA:

- Khoa Nội Trung cao thành lập năm 1989 trên cơ sở tách ra từ phòng Nội A của khoa nội tổng hợp.Khoa tiếp nhận điều trị bệnh nhân là cán bộ trung cao cấp trong tỉnh. Khoa có hai phòng A1, A2  gường kế hoạch 45 giường, khoa có 10 giường cấp cứu có hệ thống oxy và máy hút trung tâm, máy Moritoning, máy Điện tim, máy Điện não, máy SP02...

- Khoa có 23 viên chức:

+ Bác sỹ: 07;  CK2: 03;  Thạc sỹ: 01;  CK1: 03

+ Điều dưỡng: 13 có 03 Điều dưỡng cử nhân; 10 Điều dưỡng trung học; 03 Hộ lý

 

4. NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NỔI BẬT:

- Nghiên cứu hình thái chức năng động mạch cảnh đoạn ngoài sọ bằng siêu âm Doppler ở bệnh nhân nhồi máu não.

- Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng, hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ở bệnh nhân nhồi máu não động mạch não giữa.

- Liên quan các yếu tố nguy cơ với thang điểm Henry và đường kính ổ nhồi máu trên C.T ở bệnh nhân nhồi máu não.

- Đánh giá hiệu quả điều trị đái đường type 2 có HBA1c <11% theo khuyến cáo IDC 2010.

 

5. THÀNH TỰU KHOA HỌC KỶ THUẬT MỚI:

- Ứng dụng kỷ thuật siêu âm động mạch cảnh để tầm soát các yếu tố nguy cơ bệnh mạch máu não ( Đề tài được cấp bằng lao động sáng tạo).

 

6. KHEN THƯỞNG:

- 02 Bằng khen của thủ tướng chính phủ tặng (01 của tập thể khoa, 01 cá nhân).

- 05 Bằng khen UBND tỉnh tặng.

- 04 Bằng khen của Sở Y tế tặng.

- 01 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.