Khoa Nội thận - Lọc máu

Bấm để in

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHOA NỘI THẬN-LỌC MÁU

1. Lãnh đạo                              
                                                                         

BS.CKII Nguyễn Dũng
Trưởng khoa
 
 
BS.CKII Lê Văn Hoàng
Phó Trưởng khoa

 
ĐD Nguyễn Thùy Lam
Điều dưỡng trưởng khoa

 

2. Tập thể khoa Nội thận-Lọc máu: 

 
3. Lịch sử hình thành và phát triển khoa:
Khoa Thận nhân tạo ra đời từ cuối năm 2007 theo Quyết định số 1785/QĐ-SYT của Giám đốc Sở Y tế, ngày 20/12/2007. Lúc đầu khoa có 10 máy thận, đội ngũ nhân viên gồm 2 bác sĩ và 6 điều dưỡng. Cuối năm 2008 khoa được lắp thêm 10 máy thận, số lượng bệnh nhân nội trú và chạy thận nhân tạo chu kỳ ngày càng đông, trước tình hình đó khoa đã được đổi tên thành khoa Nội thận-Lọc máu theo Quyết định số 263/QĐ-SYT của Giám đốc Sở Y tế, ngày 4/2/2009. Hiện tại khoa có 20 máy thận, 20 giường bệnh điều trị nội trú, đội ngũ nhân viên gồm 4 bác sĩ, 24 điều dưỡng, 3 hộ lý.

Tuy là khoa mới thành lập, còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như nhân lực, nhưng dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện, cùng với tinh thần đoàn kết cao của toàn thể nhân viên, khoa Nội thận-Lọc máu từ khi thành lập đến nay luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu mà Ban giám đốc đã giao, là nơi nhân dân trong tỉnh và các tỉnh bạn tin tưởng trong công tác điều trị.


4. Những công trình nghiên cứu khoa học của khoa:
- Đề tài NCKH năm 2010: “Đánh giá tình trạng thiếu máu và điều trị thiếu máu trên bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại khoa Nội thận-Lọc máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định”.
- Đề tài NCKH năm 2011: “Đánh giá tình hình nhiễm virus viêm gan B và virus viêm gan C trên bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại khoa Nội thận-Lọc máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định”.


5. Những thành tựu, kỹ thuật mới của khoa:
Khám chữa bệnh các bệnh lý nội khoa về thận, chạy thận nhân tạo cấp cứu và chu kỳ.


6. Khen thưởng:
- Tập thể Lao động tiến tiến năm 2007, 2008, 2009.
- Giấy khen của Sở Y tế năm 2007, 2008, 2009.
- Bằng khen danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh, số 998/QĐ-CTUBND.