Khoa Mắt

Bấm để in

I. Lịch sử hình thành:
  Sau ngày 31/3/1975 thị xã Quy Nhơn được giải phóng Bệnh viện được tiếp quản – khoa mắt tiếp tục duy trì và phát triển để phục vụ bệnh nhân mắc các bệnh về mắt.
  Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ:
Trưởng khoa
          Bs.Lan                                            từ 1975 – 1989
          Bs.Lương Thị Vinh                         từ 1990 – 2000
          Bs.Phạm Văn Cảm                           từ 2001 đến nay
Phó khoa:
          Bs. Huỳnh Tấn Lộc                        từ  2009 đến nay
II. Tổ chức nhân sự:
  Ban lãnh đạo khoa hiện nay:
       

BSCKII. Phạm Văn Cảm
 Trưởng khoa
 
BS.CKII Huỳnh Tấn Lộc
Phó trưởng khoa
 
CNĐD Huỳnh Thị Kim Thoa
  Điều dưỡng trưởng khoa

Tập thể khoa Mắt

Tổng số nhân viên: 17
      - Bác sỹ:                       04
           + Chuyên khoa II:    01
           + Chuyên khoa I:     01
           +Thạc sỹ:                01
           +Bác sỹ:                  01
           + Bác sỹ chính:        01
     -  Điều dưỡng:               07
           + CNĐD:                  02
           + ĐDTH:                  05
     -  Hộ lý:                          02
III. Chức năng nhiệm vụ:
1.Chuyên môn:
-    Điều trị các bệnh lý về mắt
-    Phẫu thuật Phaco điều trị bệnh đục thể thủy tinh.
-    Phẫu thuật cắt bè củng mạc trong điều trị bệnh glaucome
-    Ứng  dụng laser Yag mở mống mắt chu biên và mở bao sau
-    Phẫu thuật các bệnh lý bán phần trước nhãn cầu như : mộng, quặm các khối u mi mắt
-    Phẫu thuật các bệnh lý phần phụ của mắt như: tiếp khẩu túi lệ - mũi, cắt bỏ túi lệ, nối thông lệ quản…
-    Xử lý các trường hợp chấn thương mắt
2.Đào tạo:
-   Đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho các Bác sỹ tuyến trước
-  Đào tạo liên tục cho điều dưỡng
3. Nhiên cứu khoa học: các đề tài NCKH đã thực hiện
-  Đánh giá kết quả phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao, đặt thể thủy tinh nhân tạo tại BVĐK tỉnh Bình Định (1995)
-  Tình hình viêm loét giác mạc được điều trị tại BVĐK tỉnh Bình Định (1997)
-   Đánh giá kết quả điều trị mộng thịt bằng phương pháp ghép kết mạc tự thân (2001)
-   Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị chấn thương xuyên thủng nhãn cầu tại khoa mắt BVĐK tỉnh Bình Định trong 2 năm 2004-2005
-   Điều trị mộng thịt bằng phương pháp ghép kết mạc tự thân + áp mytomycin C (2007- 2009)
-   Đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật đục thể thủy tinh bằng phương pháp Phaco tại BVĐK tỉnh Bình Định (2008)
-   Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị mở bao sau thể thủy tinh bằng laser Yag tại BVĐK tỉnh Bình Định (2009)
-   Kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân trước và sau phẫu thuật phaco (2011)
4.Khen thưởng:
-         Cá nhân trong khoa: 01 bằng khen của UBND tỉnh Bình Định (2008), 01 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế (2010)
-         Tập thể nhận được nhiều giấy khen của Sở Y tế