Khoa Lão khoa

Bấm để in

1. Bộ máy lãnh đạo:

 
Trưởng khoa 
BS.CKII Nguyễn Bá Hảo

Điều dưỡng trưởng khoa
CNĐD Trần Thị Tho
TẬP THỂ KHOA LÃO KHOA

2. Lịch sử hình thành và phát triển khoa, phòng:
Khoa Lão Khoa được thành lập năm 2008 với 20 giường điều trị nội trú. Năm 2009 tăng lên 40 giường điều trị nội trú. Từ năm 2010 khoa được giao chỉ tiêu 45 giường điều trị nội trú. Khoa có 8 phòng bệnh và 1 phòng khám. Khoa có tổng cộng 20 viên chức trong đó 06 bác sỹ, 03 CNĐD, 09 ĐDTH, 02 hộ lý.


3. Các hình thức khen thưởng:
Hàng năm đều được Sở Y Tế tặng giấy khen, đạt tập thể lao động tiên tiến.