Khoa Huyết học

Bấm để in

1. Bộ máy lãnh đạo: 

Trưởng khoa
BS.CKII Võ Đình Lộc

(hình ảnh đang được cập nhật)

KTV Trưởng khoa
CN Châu Thái Phê

 

Tập thể nhân viên Khoa Huyết học
 

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:
- Năm 1975, sau giải phóng bệnh viện tiếp nhận với Khoa xét nghiệm chung cho các xét nghiệm Huyết học, Hóa sinh, Vi sinh. Sau đó, năm 2001 được tách ra thành 3 khoa Huyết học, Khoa Hóa sinh và khoa Vi sinh.  
- Năm 2010, Khoa Huyết học được đổi tên thành Trung tâm Huyết học Truyền máu Bình Định trực thuộc BVĐK tỉnh Bình Định (Quyết định số: 2802/QĐ-SYT ngày 18/11/2010 về việc thành lập Trung tâm Huyết học – Truyền máu trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định)
- Trung tâm HH-TM đã có những bước phát triển không ngừng cùng với sự phát triển của xã hội, của khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới.
 
3. Chức năng, nhiệm vụ: 
- Hoạt động Ngân hàng máu: tổ chức tiếp nhận, sàng lọc, điều chế, bảo quản, phân phối máu và các thành phần máu cho tất cả các bệnh viện trong tỉnh Bình Định.
- Hoạt động của Labo Huyết học: thực hiện các xét nghiệm cơ bản về huyết học, các xét nghiệm đông cầm máu, Khảo sát và đánh giá tình trạng tạo máu Tủy xương, Miễn dịch truyền máu.
 
4. Cơ cấu tổ chức: 

Nhân sự: 25
- Bác sĩ: 04 người.
- CN xét nghiệm: 06 người.
- Điều dưỡng, KTV: 13 người.
- Khác: 02 người.
 
5. Giới thiệu các kỹ thuật:
- Xét nghiệm huyết học cơ bản: tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, tốc độ máu lắng.
- Xét nghiệm tìm ký sinh trùng sốt rét, ấu trùng giun chỉ…
- Xét nghiệm tế bào: dịch não tủy, dịch màng não, màng tim, màng phổi.
- Xét nghiệm đông cầm máu: TQ, aPTT, Fibirninogen, Von Kaula, Ethanol…
- Xét nghiệm dấu ấn miễn dịch: CD3, CD4, CD4%, CD8, CD34, CD45.
- Xét nghiệm Miễn dịch huyết thanh học: HIV, HBV, HCV…
- Khảo sát cơ quan tạo máu: huyết đồ, tủy đồ.
- Xét nghiệm nhóm máu ABO, Rhesus, xét nghiệm hòa hợp trong phát máu.
- Chiết tách thành phần máu để điều trị.

6. Những công trình NCKH, hoạt động nổi bật:
Công tác nghiên cứu khoa học:
- Đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu thực trạng thu gom, sàng lọc, lưu trữ, cung cấp, sử dụng máu và các chế phẩm máu tại Bình Định”
- Đề tài cấp cơ sở: “Đánh giá tình trạng rối loạn đông máu trên bệnh nhân sốt xuất huyết tại khoa Truyền nhiễm BVĐK tỉnh Bình Định 2010”
- Hội nghị hội thảo: Trung tâm HHTM Bình Định kết hợp với Viện HHTM Trung ương tổ chức thành công hội nghị Đông Máu và Hemophilia 2011 tại TP Quy Nhơn.
 
7. Khen thưởng: hàng năm Trung tâm Huyết học – Truyền máu được UBND, Sở Y Tế tỉnh Bình Định khen thưởng, đạt tập thể lao động xuất sắc.