Khoa Giải phẫu bệnh

Bấm để in

KHOA GIẢI PHẪU BỆNH


Bộ máy lãnh đạo:                    

 
Ths.Bs Lê Văn Phúc
Trưởng Khoa


KTV Võ Thị Ánh Hồng
KTV Trưởng khoa

 

Tập thể Khoa Giải phẩu bệnh

*Tóm tắt lịch sử thành lập khoa:

Khoa giải phẫu bệnh được thành lập năm 1978.
Nguyên trưởng khoa: BsCKII Nguyễn Văn Hối – về hưu năm 1992.
Nguyên phó trưởng khoa: Y sỹ Nguyễn Tửu.
Khi BSCKII Nguyễn Văn Hối về hưu, Y sỹ Nguyễn Tửu phụ trách khoa và về hưu năm 2007.

Từ năm 2007 đến nay:
Trưởng khoa BS Hồ Tấn Bửu chuyển qua TT Giám định pháp y từ năm 2013.
Phó trưởng khoa: Ths.BS Lê văn Phúc.
Hiện tại khoa có: 03 bác sỹ và 05 kỹ thuật viên.
Hoạt động của khoa: xét nghiệm mô bệnh học và các bệnh phẩm sinh thết hoặc phẫu thuật.

Tham gia công tác giám định thương tật và khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.


*Kỹ thuật mới của khoa: Năm 2008 triển khai kỹ thuật chọc hút tế bào bằng kim nhỏ để chẩn đoán u lành tính, ác tính,…..