Khoa Dược

Bấm để in

 1/ Lãnh đạo khoa: 

Trưởng khoa 
DS.CKI Phạm Thị Bích Thảo

Phó Trưởng khoa 
DS.CKI Võ Thị Mai Anh

 

 

 

2/ Nhân lực:

Khoa Dược hiện tại có 38 người
- 04 DS Đại học
- 31 DSTH
- 02 Dược tá
- 01 Y công
Chi bộ đảng: 15 đảng viên thuộc chi bộ Dược - VTYT,  Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Công đoàn bộ phận: 38 đoàn viên
Đoàn thanh niên: 15 đoàn viên
Khoa Dược gồm các bộ phận sau:
- Bộ phận Dược chính-DLS
- Bộ phận hành chính, dự trù, tiếp liệu
- Kho lẻ VTTH - Hóa chất
- Kho chẵn thuốc
- Kho lẻ thuốc viên, Gây nghiện-Hướng tâm thần
- Kho lẻ thuốc tiêm
- Kho lẻ dịch truyền-CKDN
- Kho trực
- Nhà thuốc

3/ Chuyên môn: Nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ thuốc, VTTH - hóa chất đáp ứng nhu cầu cho các các khoa, phòng...

4/ Khen thưởng:  Tập thể khoa đạt lao động tiên tiến hàng năm.