Khoa Dinh dưỡng

Bấm để in

Địa chỉ: Khoa Dinh Dưỡng - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3824286 

1. Lãnh đạo

Trưởng khoa
BS.CKI Vương Thị Thái Hòa
 
 

2. Lịchsử: 

Khoa Dinh Dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định ra đời từ khi bệnh viện được thành lập. Một thời gian dài, Khoa Dinh dưỡng chỉ cung cấp những xuất ăn thường do các khoa/phòng báo, không đáp ứng được chăm sóc toàn diện, điều trị bệnh nhân bị mất cân đối vì dinh dưỡng là một biện pháp điều trị cần thiết và bắt buộc.

Do đó, được sự quan tâm của BGĐ bệnh viện, tháng 6 năm 2006, Khoa Dinh D­ưỡng đư­ợc mở rộng. Ngay từ đầu, Ban lãnh đạo bệnh viện đã xác định mục tiêu phát triển của Khoa là xây dựng Khoa Dinh Dư­ỡng Bệnh viện thành đơn vị đầu ngành về dinh dưỡng lâm sàng để đáp ứng với tầm vóc phát triển của bệnh viện.


3. Tổ chức nhân sự

* Nhân sự
- Tổng số: 04 nhân viên
- Trong đó:
   Bác sỹ CK I: 01
   ĐD trưởng khoa: 01
   KS nữ công: 01
   KTV nấu ăn: 01

 

 

4.  Nhiệm vụ chức năng:
+ Xây dựng, quản lý, giám sát về dinh dưỡng trong toàn viện, đảm bảo chất lượng bữa ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng  chế độ ăn theo bệnh lý.
+ Tư vấn, tuyên truyền, giáo dục  về dinh dưỡng.
+ Nghiên cứu khoa học.
+ Đào tạo, chỉ đạo tuyến.

5. Kết quả đạt được:

Với hơn 6 năm hoạt động, khoa Dinh Dưỡng đã xây dựng được đường lối hoạt động vững chắc cho khoa phát triển. Hiện nay, khoa đã thực hiện được tốt tất cả các nhiệm vụ, chức năng đề ra.

a. Xây dựng, quản lý, giám sát về dinh dưỡng trong toàn viện, đảm bảo chất lượng bữa ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng và chỉ định chế độ ăn theo bệnh lý.
b. Tư vấn, tuyên truyền, giáo dục dinh dưỡng.

6. Thành tích:
- Bằng khen của CTUBND tỉnh Bình Định về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2006 theo Quyết định số 623/QĐ-CTUBND ngày 19/3/2007 của CTUBND tỉnh Bình Định.
- Bằng khen của CTUBND tỉnh Bình Định về tập thể lao động hoàn thành xuất sắcnhiệm vụ năm 2007 theo Quyết định số 535/QĐ-CTUBND ngày 20/3/2007của CTUBND tỉnh Bình Định.
- Sở Y tế Tặng giấy khen năm 2008, 2010.