Văn bản phòng chống Covid-19

Tải Thông báo về việc phân công thường trực phòng, chống dịch Corona (COVID–19) từ ngày 23/10 đến 29/10/2023 tại đây.

Tải Thông báo về việc phân công thường trực phòng, chống dịch Corona (COVID–19) từ ngày 16/10 đến 22/10/2023 tại đây.

Tải Thông báo về việc phân công thường trực phòng, chống dịch Corona (COVID–19) từ ngày 09/10 đến 15/10/2023 tại đây.

Tải Thông báo về việc phân công thường trực phòng, chống dịch Corona (COVID–19) từ ngày 02/10 đến 08/10/2023 tại đây.

Tải Thông báo về việc phân công thường trực phòng, chống dịch Corona (COVID–19) từ ngày 25/9 đến 01/10/2023 tại đây.