Văn bản phòng chống Covid-19

Tải Thông báo về việc phân công thường trực phòng, chống dịch Corona (COVID–19) từ ngày 28/11 đến 04/12/2022 tại đây.

Tải Thông báo về việc phân công thường trực phòng, chống dịch Corona (COVID–19) từ ngày 21/11 đến 27/11/2022 tại đây.

Tải Thông báo về việc phân công thường trực phòng, chống dịch Corona (COVID–19) từ ngày 14/11 đến 20/11/2022 tại đây.

Tải Thông báo về việc phân công thường trực phòng, chống dịch Corona (COVID–19) từ ngày 07/11 đến 13/11/2022 tại đây.

Tải Thông báo về việc phân công thường trực phòng, chống dịch Corona (COVID–19) từ ngày 31/10 đến 06/11/2022 tại đây.