Tuyển dụng Viên chức năm 2022

Tải Thông báo Số: 101/TB-HĐTD về Danh sách thí sinh được công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2022 tại đây. Tải Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức...

Tải Thông báo Số: 98/TB-HĐTD về Kết quả phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2022 (Vòng 2) tại đây. Tải Danh sách kết quả phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2022 tại...

Tải Thông báo Số: 93/TB-HĐTD về Kết quả thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 tại đây. Tải Danh sách kết quả thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2022 tại...

Tải Thông báo Số: 89/TB-HĐTD về Danh sách thí sinh dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, môn đánh giá kỹ năng tin học, ngoại ngữ và sơ đồ vị trí phòng thi kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 (Vòng 2) tại...

Tải Kế hoạch Số: 66/KH-HĐTD về việc Tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Vòng 2 tại đây.