Tuyển dụng Bác sĩ năm 2022

Tải Thông báo Số: 31/TB-HĐTD(BS) về việc Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2022 tại đây. Tải Phụ lục 1:...

Tải Thông báo Số: 30/TB-HĐTD (BS) về nội dung tài liệu ôn tập vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2022 tại đây. Tải Phụ lục 1,2,3 nội dung ôn tập vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2022 tại...

Tải Thông báo Số: 29/TB-HĐTD (BS) Nội quy kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2022 tại đây. Tải Nội quy kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2022 tại đây.

Tải Thông báo Số: 27/TB-HĐTD (BS) về việc Quy chế tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) năm 2022 tại đây. Tải Quy chế tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức bác sĩ năm 2022 tại...

Tải Thông báo Số: 8549/TB-BVĐKT về việc Tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức (bác sĩ) Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2022 tại đây. Tải Phụ lục nhu cầu tuyển dụng viên chức(Bác sĩ ) Bệnh viện đa khoa tỉnh...