Tuyển dụng

Tải Thông báo Số: 123/TB-BVĐKT về việc Tuyển dụng lao động hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ đợt 1 năm 2024 tại đây. Tải Đơn đăng ký dự tuyển lao động hợp đồng tại...

Tải Thông báo Số: 9563/TB-BVĐKT Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng phục vụ năm 2023 tại đây.

Tải Thông báo Số: 9251/TB-BVĐKT về Danh sách thí sinh được tuyển dụng hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại đây.

Tải Thông báo Số: 8290/TB-BVĐKT về việc Tuyển dụng lao động hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ năm 2023 (Đợt 2) tại đây.

Tải Thông báo Số: 5942/TB-BVĐKT về Danh sách thí sinh được tuyển dụng hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại đây. Tải Phụ lục 1: Danh sách thí sinh được tuyển dụng hợp đồng lao động...