Thông tin bệnh viêm đường hô hấp cấp do Virus nCoV

I. TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19: 1. Thông tin các ca mắc mới: - Tính từ 6h đến 19h ngày 31/7 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.564 ca mắc mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 4.560 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí...

I. TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19: 1. Thông tin các ca mắc mới: - Tính từ 6h đến 19h ngày 30/7 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.657 ca mắc mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 3.635 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ...

Thông tin các ca mắc mới: - Tính từ 6h đến 18h30 ngày 29/7 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.773 ca mắc mới, trong đó 01 ca nhập cảnh và 4.772 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (2.877), Bình Dương (738),...

Tính đến tháng 12 năm 2020, có hơn 200 loại vaccine được ứng cử cho COVID-19 đang được phát triển. Trong số này, ít nhất 52 loại vaccine ứng cử đang được thử nghiệm trên người. Có một số vaccine khác hiện đang thử nghiệm ở giai...

I. TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19: 1. Thông tin các ca mắc mới: - Tính từ 6h đến 19h ngày 28/7 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.698 ca mắc mới, trong đó 01 ca nhập cảnh và 3.697 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ...