Nhu cầu mua sắm tài sản

Tải Công văn Số: 8485/BVĐKT-VTTTBYT về việc báo giá vật tư thay thế, sửa chữa máy giặt WEN60E-ET khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tại đây.

Tải Công văn Số: 8486/BVĐKT-VTTTBYT về việc báo giá mua sắm 75kg sơn để sơn lại 90 giường bệnh nhân cho khoa Ngoại Thần kinh cột sống tại đây.

Tải Công văn Số: 8489/BVĐKT-KHTH-CĐT về việc thông báo mời chào giá mua sắm biểu mẫu HSBA, bì đựng phim CĐHA của Bệnh viện tại đây.

Tải Công văn Số: 8410/BVĐKT-KD về việc báo giá các mặt hàng khí y tế tại đây. Tải Phụ lục danh mục hàng hóa gói thầu: mua sắm khí y tế tại...

Tải Công văn Số: 8415/BVĐKT-VTTBYT về việc báo giá 02 xe đẩy cấp cứu – HSCC Nội tại đây.