Nhu cầu mua sắm tài sản

Tải Công văn Số: 9154/BVĐKT-VTTBYT về việc Yêu cầu báo giá tại đây.

Tải Công văn Số: 9153/BVĐKT-VTTBYT về việc Yêu cầu báo giá tại đây.

Tải Công văn Số: 9152/BVĐKT-VTTBYT về việc Yêu cầu báo giá tại đây.

Tải Công văn Số: 9066/BVĐKT-CNTT về việc đề nghị báo giá dịch vụ cho thuê phần mềm quản lý bệnh viện tại đây.

Tải Công văn Số: 9069/BVĐKT-CNTT về việc đề nghị chào chào giá dịch vụ thẩm định giá dịch vụ cho thuê phần mềm quản lý bệnh viện tại đây.