Lịch trực

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 03/3 đến ngày 10/3/2024 tại đây.

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 26/02 đến ngày 03/3/2024 tại đây.

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 19/02 đến ngày 25/02/2024 tại đây.

Tải Lịch trực toàn bệnh viện từ ngày 12/02 đến ngày 18/02/2024 tại đây.

Tải LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024 tại đây.