Bệnh nam khoa và vô sinh

Giãn tĩnh mạch thừng tinh tương tự như bệnh giãn tĩnh mạch chân, nhưng chúng xảy ra xung quanh tinh hoàn chứ không phải ở chân. Chúng thường không gây ra bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào, nhưng chúng có thể ảnh...

BVÐK tỉnh với kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm: Nhận hy vọng, trao hạnh phúc     Kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm là một kỹ thuật khó, những năm gần đây nhờ khoa học công nghệ hỗ trợ nhiều, tỉ lệ mang thai...

Dù đời sống đã có nhiều tiến bộ, dù rất nhiều cái mới đã được chấp nhận, nhưng ở một chừng mực nào đó, sức khỏe tình dục vẫn là điều “khó nói” với nhiều người. Không cởi mở, không...