Bệnh mắt

Hút thuốc lá ảnh hưởng lớn đến mắt     Hút thuốc lá có thể khiến mắt bị khô, viêm kết mạc, làm tăng nặng bệnh sẵn có thậm chí dẫn đến mù lòa. Thuốc lá liên quan trực tiếp đến hai bệnh...