BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: 106 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256. 3822330 - 3822184

Fax: 0256. 3825455