Công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn, kiểm tra, đánh giá định kỳ và đột xuất các chuyên đề chăm sóc người bệnh, quy trình kỹ thuật điều dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ người bệnh đảm bảo an toàn và đúng quy định là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong kế hoạch điều dưỡng toàn viện năm 2024. Với tình hình bệnh viện thường xuyên quá tải người bệnh, nhân lực chăm sóc chưa đủ thì công nghệ thông tin sẽ rất hữu ích giúp giảm thời gian, tiết kiệm con người và có thể giải quyết dược khối lượng lớn công việc đặc biệt trong công tác quản lý của điều dưỡng trưởng. Chính vì thế Phòng Điều dưỡng đã lập kế hoạch và tham mưu Lãnh đạo Bệnh viện triển khai Công văn số 652/BVĐKT-ĐD ngày 13/3/2024, nhằm nâng cao năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng, hộ sinh trưởng, kỹ thuật y trưởng khoa và tăng cường hiệu quả trong công  kiểm tra, đào tạo tập huấn tại khoa bằng áp dụng công nghệ thông tin. Bệnh Bệnh viện Tổ chức tập huấn “Ứng dụng phần mềm Google form trong hoạt động đánh giá, kiểm tra chuyên môn và đào tạo, tập huấn” cho tất cả ĐDT/HST/KTY trưởng khoa và đào tạo viên của khoa.

Phát biểu tại khai mạc chương trình tập huấn, TS.BS Võ Bảo Dũng – Phó Giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng điều dưỡng bệnh viện đã nhấn mạnh vai trò của CNTT trong thời đại hiện nay, tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong các hoạt động điều dưỡng toàn viện. Tập huấn diễn ra 2 ngày, ngày 14/3/2024 và  21/3/2024 với 2 lớp tập huấn, 90 học viên là ĐDT/HST/KTY trưởng khoa và đào tạo viên các khoa lâm sàng và cận lâm sàng. Phần lý thuyết, các học viên đã được ĐDCK1 Trương Thị Hương – Trưởng phòng điều dưỡng bệnh viện trang bị đầy đủ kiến thức về tính ưu việt phần mềm Google và các ứng dụng tính năng của phần mềm; Các nội dung thực hành cùng sự hỗ trợ, hướng dẫn của nhân viên phòng Điều dưỡng, học viên phải đạt được các mục tiêu cơ bản về thiết kế nội dung bảng kiểm quy trình kỹ thuật trên Google với các đặc tính cơ bản, đánh giá, thu thập kết quả và ứng dụng các tính năng cơ bản trong phân tích kết quả; Thiết kế nội dung bài kiểm tra trong hoạt động đào tạo/tập huấn và cài đặt các đặc tính bài thi/kiểm tra và phân tích kết quả và mục tiêu cuối cùng nhằm ứng dụng trong các Khảo sát/thu thập số liệu trong quản lý và nghiên cứu khoa học.

Khóa học diễn ra rất nghiêm túc, giảng viên và học viên rất nhiệt tình, sôi nổi, tích cực thảo luận và thực hành. Kết thúc buổi tập huấn, 100% học viên thực hiện thành thạo được các mục tiêu thực hành đề ra. Với cuộc cách mạng 4.0, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định tích cực và chủ động đã ứng dụng những công nghệ thông tin hiệu quả trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, thu thập số liệu và đào tạo tập huấn; Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giảm tối đa các công tác hành chính, tiết kiệm văn phòng phẩm, lưu trữ, thống kê nhanh chóng, chính xác tiện lợi. Chính vì vậy, buổi tập huấn đã nâng năng lực quản lý của Điều dưỡng trưởng, Hộ sinh trưởng và Kỹ thuật y trưởng khoa lên rõ rệt.

Một số hình ảnh tập huấn./.

TS.BS Võ Bảo Dũng  – Phó Giám đốc Bệnh viện khai mạc lớp 1 tập huấn

Học viên lớp 1 tập huấn

ĐDCKI Trương Thị Hương – TP Điều dưỡng khai mạc lớp 2 tập huấn

Học viên lớp 2 tập huấn

ĐDCKI Trương Thị Hương – TP Điều dưỡng hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng google form cùng nhiều nội liên quan khác

Giao diện biểu mẫu và kết quả khi sử dụng các ứng dụng các tính năng của ứng dụng

Tác giả bài viết : Bùi Thị Diệu

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định