Triển khai tổ chức thực hiện xét tặng Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú tại Hội đồng cơ sở (Bệnh viện đa khoa tỉnh)

    Thực hiện Công văn số 1007/SYT-TCCB của Sở Y tế ngày 09 tháng 4 năm 2019 về việc triển khai xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú (TTND, TTƯT) lần thứ 13- năm 2020 và Quyết định số 7888/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế về việc Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “TTND, TTƯT lần thứ 13 - năm 2020.

    Ngày 22/4/2019, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã ban hành văn bản phổ biến công khai, rộng rãi đến viên chức, người lao động trong đơn vị biết: Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” và Quyết định số 7888/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế về việc Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13- năm 2020.

    Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng, cá nhân lập hồ sơ xét tặng và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Hội đồng cơ sở Bệnh viện (qua thường trực Hội đồng - phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 05/5/2019 để Hội đồng cơ sở Bệnh viện thực hiện các bước trong quy trình đề nghị xét tặng.

    Mọi lên hệ hướng dẫn hoặc giải đáp vướng mắc, đề nghị trao đổi với thường trực Hội đồng cơ sở Bệnh viện (Phòng Tổ chức cán bộ - số điện thoại: 0256.3820998) để được hướng dẫn.

    Tham khảo Thông báo và Kế hoạch tại đây.

    Thông báo số 1239/TB-BV ngày 22 tháng 4 năm 2019

    Và Kế hoạch số 1240/KH-BV ngày 22 tháng 4 năm 2019.

Tác giả bài viết : Phạm Thị Bích Lam - Phòng TCCB

Nguồn tin : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định