TỔ CHỨC LỄ KÝ CAM KẾT GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NHỰA TRONG BỆNH VIỆN

    Trước những tác động tiêu cực ngày càng tăng của chất thải nhựa đối với môi trường sinh thái, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của quốc gia, ngày 25/4/2019 Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư kêu gọi cả nước hành động giải quyết vấn đề chất thải nhựa. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế.

    Theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 2175/SYT-KHTC về việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế;

    Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đã lập Kế hoạch số 5122/KH-BV ngày 24/12/2018 và Kế hoạch số 1728/KH-BV ngày 13/6/2019 về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong Bệnh viện.

    Nhằm cụ thể hóa các giải pháp thực hiện sao cho thiết thực và hiệu quả, Giám đốc Bệnh viện tiếp tục ban hành Kế hoạch số 3430/KH-BV ngày 26/8/2019 về việc thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho các khoa, phòng trong việc triển khai thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa.

IMG_7871

Hình ảnh: BS.CKII Hồ Việt Mỹ - Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại buổi Lễ.

    Ngày 30/8/2019 Lễ ký cam kết về việc giảm thiểu chất thải nhựa giữa Giám đốc Bệnh viện với lãnh đạo các khoa, phòng và đại diện các đơn vị cung ứng dịch vụ trong Bệnh viện đã diễn ra tại Hội trường. Nội dung cam kết gồm các biện pháp thiết thực để giảm phát sinh chất thải nhựa trong hoạt động chuyên môn cũng như trong sinh hoạt hàng ngày như: tăng cường sử dụng thuốc bằng đường uống thay cho đường tiêm; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các vật dụng, vật tư y tế làm từ nhựa không thể thay thế; hướng dẫn, truyền thông, vận động nhân viên y tế, người lao động trong khoa/phòng, người bệnh, người nhà người bệnh,… không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng 1 lần, túi ni lông khó phân hủy sử dụng trong ăn, uống, sinh hoạt hàng ngày; thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa để thu gom, tái chế đúng quy định.

    Một số hình ảnh tại buổi lễ:

IMG_7867

Tác giả bài viết : BS.CKII. Huỳnh Thị Vân

Nguồn tin : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định