* Số F0 ghi nhận mới tại các địa phương (đã công bố): 1.437 ca

1. Quy Nhơn: 302 ca

+ Ca cộng đồng: 265 ca (Bùi Thị Xuân 22, Đống Đa 23, Ghềnh Ráng 14, Hải Cảng 11, Lê Hồng Phong 9, Lê Lợi 3, Lý Thường Kiệt 6, Ngô Mây 30, Nguyễn Văn Cừ 17, Nhơn Bình 25, Nhơn Châu 4, Nhơn Hội 7, Nhơn Phú 24, Phước Mỹ 7, Quang Trung 36, Thị Nại 4, Trần Hưng Đạo 3, Trần Phú 3, Trần Quang Diệu 15, Nhơn Hải 2).

+ Ca cách ly: 37 ca (Bùi Thị Xuân 3, Đống Đa 2, Ghềnh Ráng 1, Lê Hồng Phong 1, Lê Lợi 1, Ngô Mây 5, Nguyễn Văn Cừ 9, Nhơn Châu 1, Nhơn Phú 4, Quang Trung 4, Trần Hưng Đạo 2, Trần Phú 1, Trần Quang Diệu 3).

2. Tuy Phước: 115 ca cộng đồng (Diêu Trì 9, Phước Hiệp 8, Phước Hòa 11, Phước Hưng 6, Phước Lộc 7, Phước Quang 5, Phước Sơn 19, Phước Thắng 14, Phước Thành 12, Phước Thuận 12, TT Tuy Phước 12).

3. An Nhơn: 72 ca

+ Ca cộng đồng: 64 ca (Bình Định 6, Nhơn An 1, Nhơn Hạnh 1, Nhơn Hòa 12, Nhơn Hưng 3, Nhơn Lộc 3, Nhơn Mỹ 4, Nhơn Phong 11, Nhơn Phúc 4, Nhơn Tân 10, Nhơn Thành 1, Nhơn Thọ 8).

+ Ca cách ly: 08 ca (Bình Định 1, Nhơn Hòa 1, Nhơn Mỹ 1, Nhơn Phong 2, Nhơn Tân 3).

4. Phù Cát: 107 ca

+ Ca cộng đồng: 104 ca (Cát Chánh 3, Cát Hải 2, Cát Hanh 14, Cát Hiệp 8, Cát Hưng 3, Cát Khánh 6, Cát Lâm 1, Cát Minh 13, Cát Nhơn 7, Cát Tài 4, Cát Tân 2, Cát Thắng 3, Cát Thành 9, Cát Tiến 3, Cát Trinh 3, Cát Tường 9, TT Ngô Mây 14).

+ Ca cách ly: 03 ca (Cát Khánh 1, Cát Lâm 2).

5. Phù Mỹ: 157 ca cộng đồng (Bình Dương 1, Mỹ An 9, Mỹ Cát 14, Mỹ Chánh 1, Mỹ Châu 10, Mỹ Đức 8, Mỹ Hiệp 9, Mỹ Hòa 5, Mỹ Lộc 15, Mỹ Lợi 7, Mỹ Quang 12, Mỹ Tài 3, Mỹ Thắng 2, Mỹ Thành 5, Mỹ Thọ 9, Mỹ Trinh 20, TT Phù Mỹ 27).

6. Hoài Nhơn: 177 ca

+ Ca cộng đồng: 173 ca (Bồng Sơn 21, Hoài Châu 17, Hoài Châu Bắc 9, Hoài Đức 5, Hoài Hải 1, Hoài Hảo 21, Hoài Hương 14, Hoài Mỹ 2, Hoài Phú 16, Hoài Sơn 8, Hoài Tân 12, Hoài Thanh 12, Hoài Thanh Tây 10, Hoài Xuân 2, Tam Quan 10, Tam Quan Bắc 10, Tam Quan Nam 3).

+ Ca cách ly: 04 ca tại Tam Quan.

7. Hoài Ân: 52 ca

+ Ca cộng đồng: 51 ca (Ân Đức 17, Ân Hảo Đông 5, Ân Mỹ 1, Ân Phong 4, Ân Sơn 1, Ân Thạnh 9, Ân Tín 4, Ân Tường Tây 3, Bok Tới 1, TT Tăng Bạt Hổ 6).

+ Ca cách ly: 01 ca tại Ân Đức.

8. Tây Sơn: 140 ca

+ Ca cộng đồng: 108 ca (Bình Hòa 1, Bình Nghi 4, Bình Tân 8, Bình Thành 13, Bình Thuận 13, Bình Tường 8, TT Phú Phong 29, Tây An 5, Tây Bình 1, Tây Giang 1, Tây Phú 5, Tây Thuận 6, Tây Xuân 12, Vĩnh An 2).

+ Ca cách ly: 32 ca (Bình Hòa 1, Bình Nghi 4, Bình Tân 3, Bình Thành 4, Bình Thuận 4, TT Phú Phong 3, Tây An 3, Tây Thuận 1, Tây Vinh 1, Tây Xuân 7, Vĩnh An 1).

9. Vân Canh: 30 ca cộng đồng (Canh Hiển 4, Canh Hòa 3, Canh Liên 11, Canh Thuận 1, Canh Vinh 3, TT Vân Canh 8).

10. Vĩnh Thạnh: 135 ca

+ Ca cộng đồng: 131 ca (Vĩnh Hảo 11, Vĩnh Hiệp 28, Vĩnh Hòa 5, Vĩnh Kim 7, Vĩnh Quang 11, Vĩnh Sơn 11, TT Vĩnh Thạnh 36, Vĩnh Thịnh 17, Vĩnh Thuận 5).

+ Ca cách ly: 04 ca (Vĩnh Kim 1, Vĩnh Sơn 1, Vĩnh Thịnh 2).

11. An Lão: 150 ca

+ Ca cộng đồng: 129 ca (An Dũng 12, An Hòa 31, An Hưng 5, TT An Lão 2, An Nghĩa 3, An Quang 15, An Tân 3, An Toàn 3, An Trung 36, An Vinh 19).

+ Ca cách ly: 21 ca (An Dũng 4, An Hòa 2, TT An Lão 10, An Vinh 5). 

* Số gửi Bộ Y tế công bố bổ sung: 5.662 ca (Quy Nhơn 3.801 ca; Hoài Nhơn 1.861 ca)

* Thông tin tiêm chủng vắc xin của các ca F0: Trong 1.437 ca F0 có 936 ca trên 18 tuổi trong đó có 919 người đã tiêm chủng đủ mũi vắc xin (98,2%); 03 người được tiêm chủng 1 mũi vắc xin (0,3%); 14 người chưa tiêm chủng mũi vắc xin nào (1,5%).

* Số ca có kết quả RT-PCR dương tính (đang chờ công bố): 0 ca.

* Tổng số trường hợp đang cách ly tại khu cách ly tập trung: 0 trường hợp.

* Số trường hợp đang cách ly tại nhà/ nơi lưu trú: 1.125 trường hợp (Quy Nhơn 138, Tuy Phước 106, An Nhơn 92, Phù Cát 81, Hoài Nhơn 319, Tây Sơn 155, Vân Canh 01, Vĩnh Thạnh 206, An Lão 27)..

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định