* Số F0 ghi nhận mới tại các địa phương (đã công bố): 32 ca

1. Quy Nhơn: 10 ca

+ Ca cộng đồng: 09 ca (Đống Đa 2, Hải Cảng 1, Lê Hồng Phong 1, Lê Lợi 1, Nhơn Phú 1, Quang Trung 1, Trần Phú 2).

+ Ca cách ly: 01 ca tại phường Quang Trung.

2. Tuy Phước: 03 ca cộng đồng (Phước Thắng 2, TT Tuy Phước 1).

3. An Nhơn: 02 ca cách ly tại phường Bình Định.

4. Phù Cát: 01 ca cộng đồng tại Cát Minh.

5. Phù Mỹ: 04 ca cộng đồng (Mỹ Đức 2, Mỹ Hòa 1, TT Phù Mỹ 1).

6. Hoài Nhơn: 05 ca cộng đồng (Bồng Sơn 1, Hoài Châu 1, Hoài Hải 1, Hoài Sơn 1, Hoài Thanh Tây 1).

7. Hoài Ân: 01 ca cộng đồng tại TT Tăng Bạt Hổ.

8. Tây Sơn: 02 ca

+ Ca cộng đồng: 01 ca tại Bình Thành.

+ Ca cách ly: 01 ca tại Tây Phú. 

9. Vĩnh Thạnh: 03 ca cộng đồng (Vĩnh Hòa 1, TT Vĩnh Thạnh 2).

10. An Lão: 01 ca cộng đồng tại An Tân.

* Thông tin tiêm chủng vắc xin của các ca F0: Trong 32 ca F0 có 18 ca trên 18 tuổi trong đó có 17 người đã tiêm chủng đủ mũi vắc xin (94,4%); 01 người chưa tiêm chủng mũi vắc xin nào (5,6%)).

* Số ca có kết quả RT-PCR dương tính (đang chờ công bố): 0 ca.

* Tổng số trường hợp đang cách ly tại khu cách ly tập trung: 0 trường hợp.

* Số trường hợp đang cách ly tại nhà/ nơi lưu trú: 0 trường hợp.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định