* Số F0 ghi nhận mới tại các địa phương (đã công bố): 118 ca

1. Quy Nhơn: 16 ca cộng đồng (Bùi Thị Xuân 1, Đống Đa 3, Ghềnh Ráng 1, Ngô Mây 2, Nguyễn Văn Cừ 3, Nhơn Hải 2, Quang Trung 2, Thị Nại 2).

2. Tuy Phước: 07 ca cộng đồng (Phước Hiệp 2, Phước Hòa 1, Phước Sơn 1, Phước Thắng 1, Phước Thành 1, TT Tuy Phước 1).

3. An Nhơn: 06 ca

+ Ca cộng đồng: 05 ca (Nhơn An 2, Nhơn Tân 1, Nhơn Thành 2).

+ Ca cách ly: 01 ca tại Nhơn An.

4. Phù Cát: 09 ca cộng đồng (Cát Hanh 3, Cát Hiệp 1, Cát Nhơn 1, Cát Tài 1, Cát Thành 1, Cát Tiến 1, Cát Tường 1).

5. Phù Mỹ: 14 ca cộng đồng (Mỹ Cát 1, Mỹ Chánh 1, Mỹ Chánh Tây 1, Mỹ Hiệp 3, Mỹ Lộc 1, Mỹ Trinh 1, TT Phù Mỹ 6).

6. Hoài Nhơn: 06 ca

+ Ca cộng đồng: 05 ca (Hoài Sơn 1, Hoài Tân 1, Hoài Thanh 1, Hoài Thanh Tây 1, Tam Quan Bắc 1).

+ Ca cách ly: 01 ca tại Hoài Hương.

7. Hoài Ân: 07 ca cộng đồng (Ân Thạnh 1, Tăng Bạt Hổ 6)

8. Tây Sơn: 27 ca

+ Ca cộng đồng: 19 ca (Bình Hòa 4, Bình Nghi 1, Bình Thành 1, Bình Thuận 4, TT Phú Phong 6, Tây An 2, Tây Xuân 1).

+ Ca cách ly: 08 ca (Bình Nghi 1, TT Phú Phong 5, Tây An 1, Tây Phú 1).

9. Vân Canh: 02 ca cộng đồng (Canh Vinh 1, TT Vân Canh 1).

10. Vĩnh Thạnh: 07 ca cộng đồng (Vĩnh Hảo 2, Vĩnh Hiệp 3, TT Vĩnh Thạnh 1, Vĩnh Quang 1).

11. An Lão: 17 ca cộng đồng (An Hòa 5, TT An Lão 4, An Nghĩa 2, An Tân 3, An Toàn 1, An Trung 1, An Vinh 1).

* Thông tin tiêm chủng vắc xin của các ca F0: Trong 118 ca F0 có 90 ca trên 18 tuổi trong đó có 87 người đã tiêm chủng đủ mũi vắc xin (96,7%); 01 người được tiêm chủng 1 mũi vắc xin (1,1%); 02 người chưa tiêm chủng mũi vắc xin nào (2,2%)).

* Số ca có kết quả RT-PCR dương tính (đang chờ công bố): 0 ca.

* Tổng số trường hợp đang cách ly tại khu cách ly tập trung: 0 trường hợp.

* Số trường hợp đang cách ly tại nhà/ nơi lưu trú: 0 trường hợp.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định