* Số F0 ghi nhận mới tại các địa phương (đã công bố): 123 ca

1. Quy Nhơn: 13 ca cộng đồng (Ghềnh Ráng 1, Ngô Mây 2, Nguyễn Văn Cừ 1, Nhơn Bình 4, Nhơn Châu 1, Nhơn Lý 1, Quang Trung 3).

2. Tuy Phước: 06 ca cộng đồng (Diêu Trì 1, Phước Hòa 1, Phước Sơn 1, Phước Thắng 1, Phước Thuận 2).

3. An Nhơn: 01 ca cộng đồng tại Nhơn Mỹ.

4. Phù Cát: 05 ca cộng đồng (Cát Hanh 1, Cát Hiệp 1, Cát Minh 1, Cát Tài 2).

5. Phù Mỹ: 05 ca cộng đồng (Mỹ Trinh 3, TT Phù Mỹ 2).

6. Hoài Nhơn: 11 ca cộng đồng (Bồng Sơn 1, Hoài Châu 3, Hoài Hảo 1, Hoài Sơn 2, Hoài Tân 1, Hoài Thanh 1, Hoài Thanh Tây 2).

7. Hoài Ân: 03 ca cộng đồng (Ân Đức 1, Ân Thạnh 1, Ân Tường Tây 1).

8. Tây Sơn: 54 ca cộng đồng (Bình Thuận 50, TT Phú Phong 3, Tây Bình 1).

9. Vân Canh: 02 ca cộng đồng (Canh Thuận 1, TT Vân Canh 1).

10. Vĩnh Thạnh: 07 ca cộng đồng (Vĩnh Hiệp 2, TT Vĩnh Thạnh 5).

11. An Lão: 16 ca cộng đồng (An Hòa 4, TT An Lão 3, An Nghĩa 6, An Tân 1, An Toàn 1, An Trung 1).

* Thông tin tiêm chủng vắc xin của các ca F0: Trong 123 ca F0 có 85 ca trên 18 tuổi trong đó có 81 người đã tiêm chủng đủ mũi vắc xin (95,3%); 01 người được tiêm chủng 1 mũi vắc xin (1,2%); 03 người chưa tiêm chủng mũi vắc xin nào (3,5%)).

* Số ca có kết quả RT-PCR dương tính (đang chờ công bố): 0 ca.

* Tổng số trường hợp đang cách ly tại khu cách ly tập trung: 0 trường hợp.

* Số trường hợp đang cách ly tại nhà/ nơi lưu trú: 42 trường hợp (An Nhơn 18, Hoài Nhơn 03, Tây Sơn 20, Vĩnh Thạnh 01).

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định