* Số F0 ghi nhận mới tại các địa phương (đã công bố): 248 ca

1. Quy Nhơn: 56 ca

+ Ca cộng đồng: 54 ca (Bùi Thị Xuân 5, Đống Đa 10, Ghềnh Ráng 6, Lê Hồng Phong 3, Lê Lợi 1, Ngô Mây 1, Nguyễn Văn Cừ 2, Nhơn Bình 3, Nhơn Hội 3, Nhơn Phú 6, Phước Mỹ 3, Quang Trung 1, Thị Nại 2, Trần Hưng Đạo 2, Trần Phú 3, Trần Quang Diệu 3).

+ Ca cách ly: 02 ca tại phường Quang Trung.

2. Tuy Phước: 13 ca

+ Ca cộng đồng: 12 ca (Diêu Trì 2, Phước Hòa 1, Phước Sơn 3, Phước Thắng 4, Phước Thuận 1, TT Tuy Phước 1).

+ Ca cách ly: 01 ca tại Phước Thuận.

3. An Nhơn: 11 ca

+ Ca cộng đồng: 09 ca (Nhơn An 2, Nhơn Hòa 3, Nhơn Hưng 1, Nhơn Lộc 1, Nhơn Lộc 1, Nhơn Tân 1)

+ Ca cách ly: 02 ca (Nhơn Hưng 1, Nhơn Phong 1).

4. Phù Cát: 18 ca cộng đồng (Cát Hanh 7, Cát Hiệp 1, Cát Khánh 1, Cát Thành 3, Cát Trinh 1, Cát Tường 3, TT Ngô Mây 2).

5. Phù Mỹ: 33 ca cộng đồng (Bình Dương 1, Mỹ Hiệp 6, Mỹ Hoà 12, Mỹ Lộc 1, Mỹ Lợi 1, Mỹ Quang 2, Mỹ Trinh 3, TT Phù Mỹ 7).

6. Hoài Nhơn: 30 ca cộng đồng (Hoài Châu 3, Hoài Châu Bắc 1, Hoài Hảo 4, Hoài Hương 2, Hoài Phú 3, Hoài Sơn 8, Hoài Tân 2, Hoài Thanh Tây 2, Hoài Xuân 1, Tam Quan 2, Tam Quan Nam 2).

7. Hoài Ân: 07 ca cộng đồng (Ân Đức 2, Ân Hảo Đông 2, Ân Nghĩa 2, Ân Phong 1).

8. Tây Sơn: 31 ca

+ Ca cộng đồng: 21 ca (Bình Tân 2, Bình Thành 2, Bình Thuận 3, Bình Tường 1, TT Phú Phong 1, Tây Bình 4, Tây Giang 2, Tây Phú 3, Tây Thuận 2, Tây Xuân 1).

+ Ca cách ly: 10 ca (Bình Tân 1, Bình Thành 2, Bình Tường 1, TT Phú Phong 2, Tây An 1, Tây Bình 2, Tây Phú 1).

9. Vân Canh: 01 ca cộng đồng tại Canh Hòa.

10. Vĩnh Thạnh: 23 ca cộng đồng (Vĩnh Hảo 1, Vĩnh Hiệp 3, Vĩnh Hòa 2, Vĩnh Kim 2, Vĩnh Sơn 4, TT Vĩnh Thạnh 8, Vĩnh Thịnh 1, Vĩnh Thuận 2).

11. An Lão: 25 ca cộng đồng (An Dũng 5, An Hòa 7, TT An Lão 5, An Nghĩa 4, An Tân 1, An Trung 3).

* Thông tin tiêm chủng vắc xin của các ca F0: Trong 248 ca F0 có 180 ca trên 18 tuổi trong đó có 174 người đã tiêm chủng đủ mũi vắc xin (96,7%); 02 người được tiêm chủng 1 mũi vắc xin (1,1%); 04 người chưa tiêm chủng mũi vắc xin nào (2,2%)).

* Số ca có kết quả RT-PCR dương tính (đang chờ công bố): 0 ca.

* Tổng số trường hợp đang cách ly tại khu cách ly tập trung: 0 trường hợp.

* Số trường hợp đang cách ly tại nhà/ nơi lưu trú: 93 trường hợp (An Nhơn 19, Phù Cát 06, Hoài Nhơn 20, Tây Sơn 28, Vân Canh 01, Vĩnh Thạnh 19).

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định