* Số F0 ghi nhận mới tại các địa phương (đã công bố): 252 ca

1. Quy Nhơn: 41 ca

+ Ca cộng đồng: 38 ca (Bùi Thị Xuân 3, Đống Đa 4, Ghềnh Ráng 4, Hải Cảng 1, Lê Lợi 2, Ngô Mây 4, Nguyễn Văn Cừ 2, Nhơn Bình 4, Nhơn Lý 1, Nhơn Phú 4, Phước Mỹ 3, Quang Trung 1, Trần Phú 1, Trần Quang Diệu 4).

+ Ca cách ly: 03 ca (Nhơn Bình 2, Trần Phú 1).

2. Tuy Phước: 19 ca

+ Ca cộng đồng: 17 ca (Phước An 3, Phước Hòa 4, Phước Lộc 1, Phước Nghĩa 1, Phước Sơn 3, Phước Thắng 4, Phước Thành 1).

+ Ca cách ly: 02 ca (Phước An 1, Phước Thuận 1).

3. An Nhơn: 10 ca

+ Ca cộng đồng: 07 ca (Bình Định 1, Nhơn An 1, Nhơn Hạnh 1, Nhơn Mỹ 1, Nhơn Phong 1, Nhơn Thành 1, Nhơn Thọ 1)

+ Ca cách ly: 03 ca (Nhơn Hòa 1, Nhơn Khánh 2).

4. Phù Cát: 22 ca cộng đồng (Cát Hải 1, Cát Hanh 5, Cát Hiệp 1, Cát Lâm 1, Cát Minh 3, Cát Nhơn 2, Cát Tài 3, Cát Tiến 2, Cát Trinh 3, TT Ngô Mây 1).

5. Phù Mỹ: 25 ca cộng đồng (Mỹ An 1, Mỹ Chánh 1, Mỹ Đức 3, Mỹ Hiệp 7, Mỹ Hòa 2, Mỹ Quang 2, Mỹ Thành 3, Mỹ Thọ 2, Mỹ Trinh 4).

6. Hoài Nhơn: 42 ca cộng đồng (Bồng Sơn 3, Hoài Châu 2, Hoài Châu Bắc 1, Hoài Hải 1, Hoài Hảo 14, Hoài Hương 1, Hoài Sơn 8, Hoài Thanh 3, Hoài Thanh Tây 2, Tam Quan 5, Tam Quan Nam 2).

7. Hoài Ân: 13 ca cộng đồng (Ân Đức 2, Ân Hảo Đông 1, Ân Nghĩa 1, Ân Phong 1, Ân Thạnh 4, TT Tăng Bạt Hổ 4).

8. Tây Sơn: 26 ca

+ Ca cộng đồng: 19 ca (Bình Nghi 1, Bình Tân 1, Bình Thành 5, Bình Thuận 2, Bình Tường 2, TT Phú Phong 3, Tây An 2, Tây Giang 1, Tây Phú 1, Tây Vinh 1).

+ Ca cách ly: 07 ca (Bình Thành 1, Bình Thuận 1, Bình Tường 1, TT Phú Phong 2, Tây Bình 1, Tây Xuân 1).

9. Vân Canh: 01 ca cộng đồng tại TT Vân Canh.

10. Vĩnh Thạnh: 20 ca cộng đồng (Vĩnh Hảo 3, Vĩnh Hiệp 1, Vĩnh Hòa 3, Vĩnh Kim 2, Vĩnh Quang 2, Vĩnh Sơn 3, TT Vĩnh Thạnh 2, Vĩnh Thịnh 3, Vĩnh Thuận 1).

11. An Lão: 33 ca

+ Ca cộng đồng: 27 ca (An Dũng 6, An Hòa 5, TT An Lão 2, An Nghĩa 1, An Quang 2, An Tân 5, An Trung 3, An Vinh 3).

+ Ca cách ly: 06 ca (An Hòa 2, TT An Lão 4).

* Thông tin tiêm chủng vắc xin của các ca F0: Trong 252 ca F0 có 188 ca trên 18 tuổi trong đó có 175 người đã tiêm chủng đủ mũi vắc xin (93,1%); 06 người được tiêm chủng 1 mũi vắc xin (3,2%); 07 người chưa tiêm chủng mũi vắc xin nào (3,7%)).

* Số ca có kết quả RT-PCR dương tính (đang chờ công bố): 0 ca.

* Tổng số trường hợp đang cách ly tại khu cách ly tập trung: 0 trường hợp.

* Số trường hợp đang cách ly tại nhà/ nơi lưu trú: 119 trường hợp (An Nhơn 24, Phù Cát 08, Hoài Nhơn 18, Tây Sơn 23, Vân Canh 01, Vĩnh Thạnh 17).

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định