* Số F0 ghi nhận mới tại các địa phương (đã công bố): 589 ca

1. Quy Nhơn: 88 ca

+ Ca cộng đồng: 69 ca (Bùi Thị Xuân 3, Đống Đa 11, Ghềnh Ráng 5, Hải Cảng 3, Lê Hồng Phong 2, Lê Lợi 3, Lý Thường Kiệt 2, Ngô Mây 14, Nguyễn Văn Cừ 5, Nhơn Bình 2, Nhơn Châu 1, Nhơn Hải 1, Nhơn Phú 4, Phước Mỹ 1, Quang Trung 8, Thị Nại 1, Trần Phú 1, Trần Quang Diệu 2).

+ Ca cách ly: 19 ca (Đống Đa 1, Ngô Mây 3, Nguyễn Văn Cừ 3, Nhơn Bình 3, Nhơn Phú 2, Quang Trung 7).

2. Tuy Phước: 28 ca

+ Ca cộng đồng: 26 ca (Phước Hiệp 3, Phước Hòa 2, Phước Hưng 3, Phước Lộc 3, Phước Sơn 2, Phước Thắng 3, Phước Thành 2, Phước Thuận 2, TT Tuy Phước 6).

+ Ca cách ly: 02 ca tại Phước Hưng.

3. An Nhơn: 22 ca

+ Ca cộng đồng: 17 ca (Bình Định 5, Nhơn Hạnh 3, Nhơn Hậu 1, Nhơn Hòa 4, Nhơn Hưng 1, Nhơn Lộc 2, Nhơn Phúc 1).

+ Ca cách ly: 05 ca (Nhơn An 1, Nhơn Hạnh 1, Nhơn Hưng 1, Nhơn Lộc 2).

4. Phù Cát: 26 ca

+ Ca cộng đồng: 25 ca (Cát Hanh 2, Cát Hiệp 1, Cát Khánh 2, Cát Minh 2, Cát Tài 3, Cát Thành 3, Cát Trinh 3, Cát Tường 3, TT Ngô Mây 6).

+ Ca cách ly: 01 ca tại Cát Thành.

5. Phù Mỹ: 47 ca cộng đồng (Mỹ An 2, Mỹ Cát 1, Mỹ Chánh 2, Mỹ Châu 3, Mỹ Hoà 6, Mỹ Quang 6, Mỹ Thọ 7, Mỹ Trinh 7, TT Phù Mỹ 13).

6. Hoài Nhơn: 91 ca

+ Ca cộng đồng: 87 ca (Bồng Sơn 7, Hoài Châu 15, Hoài Châu Bắc 19, Hoài Đức 1, Hoài Hảo 7, Hoài Hương 5, Hoài Sơn 2, Hoài Thanh 4, Hoài Thanh Tây 4, Hoài Xuân 2, Tam Quan 14, Tam Quan Bắc 4, Tam Quan Nam 3).

+ Ca cách ly: 04 ca (Hoài Hảo 2, Hoài Thanh Tây 2).

7. Hoài Ân: 41 ca

+ Ca cộng đồng: 40 ca (Ân Đức 10, Ân Hảo Đông 7, Ân Hữu 3, Ân Phong 7, Ân Sơn 1, Ân Thạnh 4, Ân Tường Đông 1, Bok Tới 2, Đắk Mang 2, TT Tăng Bạt Hổ 3).

+ Ca cách ly: 01 ca tại Bok Tới.

8. Tây Sơn: 53 ca

+ Ca cộng đồng: 40 ca (Bình Hòa 4, Bình Nghi 4, Bình Tân 1, Bình Thành 7, Bình Thuận 9, Bình Tường 3, TT Phú Phong 7, Tây An 1, Tây Bình 1, Tây Giang 1, Tây Thuận 1, Tây Xuân 1).

+ Ca cách ly: 13 ca (Bình Nghi 1, Bình Thành 2, Bình Thuận 1, TT Phú Phong 7, Tây Xuân 2).

9. Vân Canh: 04 ca cộng đồng (Canh Thuận 2, TT Vân Canh 2).

10. An Lão: 189 ca

+ Ca cộng đồng: 188 ca (An Dũng 22, An Hòa 46, An Hưng 5, TT An Lão 18, An Nghĩa 7, An Quang 23, An Tân 20, An Toàn 2, An Trung 40, An Vinh 5).

+ Ca cách ly: 01 ca tại An Dũng.

* Thông tin tiêm chủng vắc xin của các ca F0: Trong 589 ca F0 có 378 ca trên 18 tuổi trong đó có 363 người đã tiêm chủng đủ mũi vắc xin (96,1%); 05 người được tiêm chủng 1 mũi vắc xin (1,3%); 10 người chưa tiêm chủng mũi vắc xin nào 2,6%).

* Số ca có kết quả RT-PCR dương tính (đang chờ công bố): 0 ca.

* Tổng số trường hợp đang cách ly tại khu cách ly tập trung: 0 trường hợp.

* Số trường hợp đang cách ly tại nhà/ nơi lưu trú: 554 trường hợp (Quy Nhơn 58, Tuy Phước 21, An Nhơn 83, Phù Cát 28, Phù Mỹ 01, Hoài Nhơn 210, Tây Sơn 81, Vân Canh 04, Vĩnh Thạnh 57, An Lão 11).

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định