* Số F0 ghi nhận mới tại các địa phương (đã công bố): 649 ca

1. Quy Nhơn: 155 ca

+ Ca cộng đồng: 142 ca (Bùi Thị Xuân 9, Đống Đa 13, Ghềnh Ráng 5, Hải Cảng 9, Lê Hồng Phong 5, Lê Lợi 8, Lý Thường Kiệt 5, Ngô Mây 9, Nguyễn Văn Cừ 1, Nhơn Bình 8, Nhơn Châu 9, Nhơn Hải 1, Nhơn Hội 2, Nhơn Phú 12, Quang Trung 21, Thị Nại 7, Trần Hưng Đạo 5, Trần Phú 1, Trần Quang Diệu 12).

+ Ca cách ly: 13 ca (Ngô Mây 2, Nhơn Hội 3, Quang Trung 1, Trần Hưng Đạo 2, Trần Phú 1, Trần Quang Diệu 4).

2. Tuy Phước: 70 ca cộng đồng (Diêu Trì 2, Phước An 1, Phước Hiệp 1, Phước Hòa 5, Phước Lộc 3, Phước Nghĩa 3, Phước Quang 1, Phước Sơn 12, Phước Thắng 9, Phước Thành 1, Phước Thuận 3, TT Tuy Phước 29).

3. An Nhơn: 23 ca

+ Ca cộng đồng: 19 ca (Bình Định 4, Đập Đá 1, Nhơn An 2, Nhơn Hòa 2, Nhơn Hưng 2, Nhơn Mỹ 2, Nhơn Phong 2, Nhơn Tân 4).

+ Ca cách ly: 04 ca (Bình Định 1, Nhơn Phong 2, Nhơn Phúc 1).

4. Phù Cát: 49 ca

+ Ca cộng đồng: 47 ca (Cát Hanh 4, Cát Hiệp 3, Cát Khánh 8, Cát Lâm 3, Cát Minh 6, Cát Nhơn 1, Cát Sơn 1, Cát Tài 3, Cát Tân 3, Cát Thành 1, Cát Trinh 6, Cát Tường 3, TT Ngô Mây 5).

+ Ca cách ly: 02 ca (Cát Khánh 1, TT Ngô Mây 1).

5. Phù Mỹ: 51 ca cộng đồng (Bình Dương 1, Mỹ An 3, Mỹ Hòa 4, Mỹ Lộc 2, Mỹ Lợi 4, Mỹ Quang 5, Mỹ Thắng 2, Mỹ Thành 6, Mỹ Trinh 8, TT Phù Mỹ 16).

6. Hoài Nhơn: 87 ca

+ Ca cộng đồng: 85 ca (Bồng Sơn 5, Hoài Châu 3, Hoài Châu Bắc 10, Hoài Đức 5, Hoài Hảo 17, Hoài Hương 6, Hoài Phú 2, Hoài Sơn 2, Hoài Tân 9, Hoài Thanh 11, Hoài Thanh Tây 2, Tam Quan 3, Hoài Xuân 2, Tam Quan Bắc 8).

+ Ca cách ly: 02 ca (Hoài Thanh Tây 1, Tam Quan 1).

7. Hoài Ân: 37 ca

+ Ca cộng đồng: 36 ca (Ân Đức 1, Ân Hảo Đông 4, Ân Hảo Tây 2, Ân Nghĩa 4, Ân Phong 1, Ân Thạnh 7, Ân Tín 2, Ân Tường Tây 4, Đắk Mang 1, TT Tăng Bạt Hổ 10).

+ Ca cách ly: 01 ca tại Ân Hảo Đông.

8. Tây Sơn: 70 ca

+ Ca cộng đồng: 65 ca (Bình Hòa 1, Bình Nghi 6, Bình Tân 12, Bình Thành 4, Bình Tường 1, TT Phú Phong 25, Tây Giang 2, Tây Phú 2, Tây Thuận 7, Tây Vinh 1, Tây Xuân 4).

+ Ca cách ly: 05 ca (Bình Hòa 1, TT Phú Phong 3, Tây Thuận 1).

9. Vân Canh: 05 ca cộng đồng (Canh Liên 2, Canh Vinh 1, TT Vân Canh 2).

10. Vĩnh Thạnh: 57 ca

+ Ca cộng đồng: 51 ca (Vĩnh Hiệp 8, Vĩnh Hòa 7, Vĩnh Kim 7, Vĩnh Quang 4, Vĩnh Sơn 3, TT Vĩnh Thạnh 22).

+ Ca cách ly: 06 ca (Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Sơn 3, TT Vĩnh Thạnh 2).

11. An Lão: 45 ca

+ Ca cộng đồng: 31 ca (An Dũng 7, An Hòa 7, An Hưng 5, TT An Lão 2, An Tân 9, An Vinh 1).

+ Ca cách ly: 14 ca (An Dũng 1, An Hòa 2, TT An Lão 11).

* Thông tin tiêm chủng vắc xin của các ca F0: Trong 649 ca F0 có 461 ca trên 18 tuổi trong đó có 418 người đã tiêm chủng đủ mũi vắc xin (90,7%); 10 người được tiêm chủng 1 mũi vắc xin (2,2%); 33 người chưa tiêm chủng mũi vắc xin nào 7,1%).

* Số ca có kết quả RT-PCR dương tính (đang chờ công bố): 0 ca.

* Tổng số trường hợp đang cách ly tại khu cách ly tập trung: 0 trường hợp.

* Số trường hợp đang cách ly tại nhà/ nơi lưu trú: 626 trường hợp (Quy Nhơn 75, Tuy Phước 37, An Nhơn 82, Phù Cát 29, Phù Mỹ 01, Hoài Nhơn 229, Tây Sơn 90, Vân Canh 04, Vĩnh Thạnh 68, An Lão 11)

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định