Tải thông báo về việc triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định