Tải Thông báo danh mục các thuốc có hội chẩn, có quy định điều kiện khi sử dụng, thuốc thanh toán 100%, 50%, 30% tại đây.

Tải Công văn về việc xây dựng danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT Quý 2/2018 – Quý 1/2020 tại đây.

Tải DM TT BH thuốc Tân dược QUÝ 2_2018 ĐẾN HẾT QUÝ 1_2020 tại đây.

Tải DM TT BH chế phẩm YHCT QUÝ 2-2018 ĐẾN HẾT QUÝ 1-2020 tại đây.

Tải DM TT BH vị thuốc YHCT QUÝ 2-2018 ĐẾN HẾT QUÝ 1-2020 tại đây.

Tải DM TT BH thuốc Hội chẩn, Có điều kiện QUÝ 2-2018 ĐẾN HẾT QUÝ 1-2020 tại đây.

 

Tác giả bài viết : Phòng Quản lý Chất lượng

Nguồn tin : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định