Tải Thông báo Số: 98/TB-HĐTD về Kết quả phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2022 (Vòng 2) tại đây.

Tải Danh sách kết quả phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2022 tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định