Tải Thông báo Số: 9491/BVĐKT-TCCB về việc Triển khai tuyên truyền phổ biến Chỉ thị số 37-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến viên chức, người lao động tại đây.

Tải Công điện số 280/CĐ-TTg tại đây.

Tải Chỉ thị số 37-CT/TU tại đây.

Tải Công văn số 2953/UBND-NC tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng TCCB

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định