Tải Thông báo Số: 93/TB-HĐTD về Kết quả thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 tại đây.

Tải Danh sách kết quả thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2022 tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định