Thông báo số 9378/TB-BVĐKT về việc Tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2021

Tải Phiếu đăng ký dự tuyển tại đây.

 

 

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định