Tải Thông báo Số: 9351/BVĐKT-TCCB về việc Triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật Nghị định số 59/2023/NĐ-CP và Nghị định số 66/2023/NĐ-CP đến viên chức, người lao động tại đây.

Tải Nghị định số 59/2023/NĐ-CP tại đây.

Tải Nghị định số 66/2023/NĐ-CP tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng TCCB

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định