Tải Thông báo Số: 9339/BVĐKT-TCCB về việc Triển khai tuyên truyền phổ biến Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 đến viên chức, người lao động tại đây.

Tải Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng TCCB

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định