Tải Thông báo Số: 89/TB-HĐTD về Danh sách thí sinh dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, môn đánh giá kỹ năng tin học, ngoại ngữ và sơ đồ vị trí phòng thi kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 (Vòng 2) tại đây.

Tải DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NĂM 2022 (VÒNG 2) tại đây.

Tải DANH SÁCH THÍ SINH DỰ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NĂM 2022 (VÒNG 2) tại đây.

Tải SƠ ĐỒ PHÒNG THI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH tại đây.

Tác giả bài viết :

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định