Tải Thông báo Số: 8855/BVĐKT-TCCB về việc Triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân đến viên chức, người lao động tại đây.

Tải Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân tại đây.

Tác giả bài viết : Phòng TCCB

Nguồn tin : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định